Misyon Ve Vizyon


Misyon;
Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini uluslararası standartlarda yürüterek, mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çözümleyici, konusunda “en iyi olma” çabası güden, mesleki ahlak, aidiyet duygusu, örgüt içerisindeki ortak inanç ve değerler bütünlüğüne uyum kabiliyeti gelişmiş, nitelikli ve yetenekli uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyon;
Çağdaş mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, uluslararası platformda aranılır nitelikte vasıflı nitelikli eleman yetiştiren marka bir eğitim kurumu olmaktır. Yüksekokulumuzun tüm programlarında kaliteli bir eğitim – öğretim oluşturmak,yüksekokulumuzun öğrenci sayısını ve doluluk oranını artırmak, bilimsel yayın ve faaliyetlerinin sayısının arttırılması, kurumsal projeler yürütmek, yüksekokulumuzun kurumsallaşma sürecini sağlamak, sosyal sorumluluk projelerinde meslek yüksekokulu olarak yer almak, ilimiz ve bölgemiz ile ilgili kalkınma programlarına katkıda bulunmaktır.

HIZLI ERİŞİM

Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
İskilip MYO
Cesur Yusuf GÖKER
Çevrimiçi