Kamu Hizmet Standartı

T.C.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İSKİLİP MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

SIRA
 NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURADA İSTENEN 
BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA 
SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Öğrenci Belgesi

1-Öğrenci Belgesi Talep Dilekçesi
2-Öğrenci Kimlik Kartı

Aynı Gün İçinde

2

Transkript Belgesi

1-Öğrenci Kimlik Kartı 
2-Dilekçe

Aynı Gün İçinde

3

Öğrenci Hasta Sevk 
Kağıdı

Sağlık Karnesi

Aynı Gün İçinde

4

Yeniden Öğrenci 
Kimlik Kartının
Düzenlenmesi

1-Dilekçe
2-Kayıp İlanı ve Tutanak
3-Fotoğraf
4-Nüfüs Kağıdı Fotokopisi

2 Hafta

5

Yeniden Askerlik Belgesi Düzenlenmesi

Dilekçe

Aynı Gün İçinde

6

Yatay Geçiş 
İşlemleri

1-Dilekçe
2-ÖSYM Belgesi
3-Transkript
4-Ders içerikleri
5-Öğretim Planı

Başvuru Süresi Bitiminden 
İtibaren 2 Hafta

7

Mezuniyet Belgesi
verilmesi

Dilekçe

3 Gün

8

Sınav Sonuçlarının İlanı

Öğrenci Bilgi Sistemi

2 Hafta

9

Sınav Sonucuna İtiraz

1-Öğrenci Dilekçesi
2-İnceleme Sonucu
3-Öğrenciye Sonuç Bildirim Yazısı

1 Hafta (Sınav Sonuçları İlanından
1 Hafta Sonra Öğrenci İtirazı)
15 Gün (Sınav Sonucunda Maddi 
Hatanın Yapılması Durumunda Öğretim
Elemanınca Müdürlüğe Yapılacak 
Gerekçeli Başvuru 

10

Mezuniyet Tek Ders 
Sınav Başvurusu

Dilekçe

2 Hafta

11

Mazeret Sınavları

1-Dilekçe
2-Mazeret Belgesi

2 Hafta

12

Öss Sonuçlarına Göre
Yerleşen Öğrencilerin 
Kayıt İşlemleri

1-Örta Öğretim Kurumlarından Diploma ve Çıkış Belgesinin Aslı ve 1 Adet Fotokopisi
2-ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
3-T.C. Vatandaşlık Numarası
4-12 Adet 4,5x6 (cm) Ebadında Fotoğraf (Fotoğraflar Son 6 Ay İçinde Önden Başı ve Boynu Açık, Sakalsız Adayı Kolaylıkla Tanıtabilecek şekilde Çekilmiş Olmalıdır.)
5-1988 ve Daha Önceki Yıllarda Doğmuş Erkek Adaylar İçin Askerlik Şubelerinden Alınacak Bir Yükseköğretim Kurumuna Kayıt Yapmasında Sakınca Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi
6-Varsa, Öğrenci Adına Açılmış Banka Şubesi ve Hesap Numarası
7-Katkı Payı Birinci Taksidinin Yatırıldığına Dair Dekont

8 Gün

13

Ek Sınavlar
(Azami Öğrenim 
Süresini Kullanmış 
Ancak Mezun
Olamamış Öğrencilere
Tanınan Sınavlar)

Öğrenci Dilekçesi

6 Gün

14

Ders Kayıtları

1-Ders Kayıt Formu
2-Harç Dekontu

                3 Gün
(Hitit Üniversitesi Akademik 
Takviminde Belirtilen Tarihlerde)

15

Ders Muafiyetleri ve 
İntibak İşlemleri

1-Öğrenci Dilekçesi
2-Not Durum Bilgisi
3-Mezun/İlişiği Kesilen Okula Ait Onaylı
Ders İçerikleri
4-Yönetim Kurulu Kararı
5Öğrenciye Sonuç Bildirim Yazısı

                5 Gün
(Eğitim Öğretim Yılının İlk 
Haftası İçerisinde)

16

Kayıt Dondurma 
İşlemleri

1-Kayıt Dondurma Talep Formu
2-Kayıt Dondurma Gerekçesi İle 
İlgili Belge (Sağlık Kurulu Raporu, Fakirlik İlmuhaberi, Tabii Afet, Tutukluluk Belgesi
Askerlik Tecilinin Kaldırılması
3-Yönetim Kurulu Kararı
4-Öğrenciye Sonuç Bildirim Yazısı

               15 Gün 
(Hitit Üniversitesi Akademik 
Takviminde Belirtilen Kayıt
Kayıt Yenileme Tarihlerinin
Bitiminden İtibaren)

17

Mezuniyet işlemler

1-Dilekçe
2-Öğrenci Belgesi
3-Öğrenci Kimlik Kartı
4-İlişik Kesme Belgesi

1 Gün

18

İlişik Kesme 
Kayıt Alma

1-Dilekçe (Kendi İsteği İle)
2-Yönetim Kurulu Kararı

5 Gün

19

Resmi Evrak Kaydı

Yazı, Resmi Belge, Resmi Bilgi ve Elektronik Belge

1 Gün

20

Resmi Yazışmalar
(Kurum İçi veya Gerçek Tüzel Kişilerle Yapılan Yazışmalar)

Yazı, Resmi Belge, Resmi Bilgi ve Elektronik Belge

5 Gün

21

Burs İşlemleri (KYK, 
Rrektörlük, Yemek
Kısmi Çalışma ÇEV)

1-Başvuru Formu (Ekli Belgeler)
2-Durumunu Gösterir Belge
3-İkametgah Senedi

15 Gün

22

Akademik ve İdari Personelin Doğum İzni Öncesi İzninin Doğum Sonrasına Aktarımı ile İlgili Talebi

1-Kişinin Doğum Öncesi Yasal İzninin Çalıştığı Süresi (En fazla 5 Hafta) Kadarını Doğum Sonrasına Aktarmak İstediğini Belirtir Dilekçesi
2-Gebeliğinin 32. Haftasında Alınan 37. Haftasına kadar Çalışabileceğine Dair Doktor Raporu

1 Gün

23

Akademik ve İdari Personelin Özlük Durumunda Meydana Gelen Değişiklikleri Bildirme Talebi

1-Personelin Özlük Durumunda Meydana Gelen Değişiklikleri Açıkça Belirten Dilekçesi
2-Aile Cüzdanının 1-4 Sayfalarının Fotokopisi, Boşandığına Dair Mahkeme Kararı
Doğum Raporu veya Ölüm raporu ve Veraset İlamı
3-Personelin Eşinin Çocuklarının Nüfüs Üzdanı Fotokopileri
4-Aile Yardımı Bildirim Formu
5-Aile Durumu Bildirim Formu
6-Tedavi Yardımı Beyannamesi Formu (Eşi Çalışmıyor ise)

1 Gün

24

Personel Nakil İşlemleri İşe başlama ve İşten Ayrılma

1-Personel Atama onayı
2-Nakil Bildirimi
3-Görevden Ayrılış Göreve Başlama Yazısı
4-İlişik Kesme Belgesi

1 GÜN

25

Emeklilik Talepleri

1-Dilekçe
2-Fotoğraf (6 Adet)

1 Gün

26

İzin İsteği

657 sayılı DMK' nun 99.100.101.102.103.104.105.106.107 ve 108 mad. Yıllık İzinlerde İzin Formunun Doldurulması, Hastalık İzinlerinde Raporun Müdürlüğümüze Ulaştırılması 
Ücretsiz İzinlerde ise Dilekçe İle Başvurlması Yeterlidir.

Aynı Gün İçinde

27

Sınav Ücretleri

Sınav Ücret Çizelgesi

Sınav Dönemi Bitiminden İtibaren
1 Hafta

28

Maaş

1-Ödeme Emir Belgesi
2-Askeri Geçim İndirim Bordrosu
3-Bordro İcmal
4-Maaş Bordrosu
5-Banka Listesi
6-Personel Bildirim
7-Sendika Kesintisi
8-Siğorta Bildirimi
9-Haarcama Talimatı

3 Gün

29

Ek Ödemeler

1-Puantaj
2-Çeşitli Ödemeler Bordrosu
3-Ödeme Emri
4-Ek Ders Yükü Formu
5-Yönetim Kurulu Karar Örneği

20 Gün

30

Yurt İçi ve Yurt Dışı 
Görevlendirme

1-Dilekçe
2-Yönetim Kurulu Kararı
3-Rektörlük Onay Formu

7-15 Gün

31

Yolluklar

1-Görevlendirme Yazısı (Yurt İçi veya Yurt Dışı)
2-Yurt İçi Geçici Görev Formu
3-Yurt Dışı Geçici Görev Formu
4-Yönetim kurulu Kararı (Akademik Personel)

5 Gün

32

Satın Alma

1-İhale onay Belgesi
2-Piyasa Araştırma Formu
3-Yaklaşık Maaliyet Cetveli
4-İhale Teklif Formu
5-Muayene Kesin Kabul Formu
6-Taşınır Giriş İşlem Fişi

15 GÜN

33

Bakım Onarım Hizmetleri

1-İhale onay Belgesi
2-Piyasa Araştırma Formu
3-Yaklaşık Maaliyet Cetveli
4-İhale Teklif Formu
5-Muayene Kesin Kabul Formu
6-Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Onayı

15 Gün
(Bakım Onarımın Büyüklüğüne Göre)

34

Taşınır Mal Kayıt-Kontrol

1-Taşınır Giriş İşlem Fişi
2-Depo Takibi Taşınır Çıkış İşlem Fişi
3-Envanter (Demirbaş) Yıl Sonu Sayım

7 Gün

35

Bütçe Hazırlama

1-Bütçe Gelir Fişleri
2-Bütçe Gider Fişleri

15 Gün

* “Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

İlk Müracaat Yeri

Yüsekokul Sekreterliği

İkinci Müracaat Yeri

Yüksekokul Müdürlüğü

İsim

İsmail KEKEÇ

İsim

Doç. Dr. Muammer CENGİL

Unvan

Yüsekokul Sekreteri v.

Unvan

Müdür

Müdür

Adres

Çorum Cad. Bahabey Mah.no:132 
İskilip/Çorum

Adres

Çorum Cad. Bahabey Mah.
No:132 
İskilip/Çorum

Tel.

0364-5110550

Tel.

0364-5110550

Faks

0364-5110553

Faks

0364-5110553

e-Posta 

ismailkekec@hitit.edu.tr

e-Posta

muammercengil@hitit.edu.com

HIZLI ERİŞİM

Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
İskilip MYO
Cesur Yusuf GÖKER
Çevrimiçi